Bedrijfslocaties

Landbouw op Peil onderzocht welke watermaatregelen het beste toepasbaar zijn in de praktijk voor een klimaatbestendig waterbeheer op de hogere zandgronden in Rijn-Oost. De vijftien agrarische deelnemers uit dit gebied Rijn-Oost stelden hun grond beschikbaar voor onderzoek en experimenten. Het ging daarbij bijvoorbeeld om peilmetingen, peilbeheer en experimenten met gewaskeuze. De ondernemersgroep bestond uit een verzameling van verschillende typen bedrijven (landbouw/veeteelt/gemengd) in het programma die voldoende representatief zijn voor het gebied. In het maatregelenboek leest u over de resultaten.

Ben Steggink

Ben Steggink

en zijn zoon Jos hebben samen een akkerbouwbedrijf in Kloosterhaar met 250 hectare grond

Maatschap Ormel

Hugo Ormel

uit Bruinehaar bestaat uit een veehouderij met 100 koeien en een akkerbouwbedrijf met bloembollen

Detri Smid

Detri Smid

en Meindert uit Wezup hebben een veehouderij met 62 hectare grond en 90 koeien

Bert Iemhoff

Bert Iemhoff

Henriette en hun zoon Gerben hebben een melkveehouderij in Radewijk met 63 hectare grond, 95 koeien en enkele hectare natuurgebied

Ewald Stamsnieder

Ewald Stamsnieder

uit Geesteren heeft een melkveehouderij met 38 hectare grond en 130 koeien en 80 stuks jongvee

Monitoring in volle gang

Onlangs startte de monitoringsfase van het project Lanbouw op Peil. De deelnemers zijn druk bezig om te kijken of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

Maatschap Poppink

Gerard Pegge

is een veehouderij uit Reutum met 76 hectare grond, 165 koeien en 40 stuks jongvee

Ben ter Schure

Ben ter Schure

uit Steenwijkerwold is melkveehouder met 60 hectare grond en 80 koeien

Ton Spijkerman

Ton Spijkerman

en zijn zoon Auke uit Wapserveen hebben een biologische veehouderij met 70 koeien, 20 pinken en 30 kalveren

Nico Enting

Nico Enting

uit Orvelte heeft een akkerbouwbedrijf met 175 hectare grond

Jan Reimer

Jan Reimer

uit De Lutte heeft een veehouderij met 45 hectare grond en 90 koeien

Gerrit Sprokkereef

Gerrit Sprokkereef

uit Markelo heeft een gemengd bedrijf met veehouderij en akkerbouw van in totaal 45 hectare

René Asbreuk

Rene Asbreuk

uit Haaksbergen heeft een veehouderij met 35 hectare grond en 65 koeien en op locatie in Duitsland een vleesvarkens bedrijf met 5.000 varkens

Gerton Lerink

Gerton Lerink

uit Eibergen is melkveehouder met 75 hectare grond en 120 koeien. Daarnaast hebben ze nog 900 vleesvarkens

Joan Beernink

Joan Beernink

uit Beltrum heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien

Gerbert Luesink

Gerbert Luesink

en Everlien uit Halle hebben een melkveehouderij met ongeveer 135 hectare grond, 240 koeien, 80 pinken en 130 kalveren