Bedrijfslocaties

De deelnemers hebben enthousiast meegewerkt aan het project. De ondernemers zijn zich mede dankzij dit praktijkonderzoek heel bewust dat ze kritisch naar de waterhuishouding van hun eigen bedrijf moeten kijken om problemen in de toekomst te voorkomen. De resultaten leest u in het maatregelenboek.