Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Bert en Henriëtte Iemhoff ...

... en hun zoon Gerben hebben een melkveehouderij in Radewijk met 63 hectare grond, 95 koeien en enkele hectare natuurgebied bij de bron van de Wellebeek: "De gronden bestaan uit zand en geploegde veengrond, maar is hier en daar gevoelig voor nattigheid. Daarnaast vallen de laatste jaren de sloten droog, terwijl dit enkele jaren geleden nooit gebeurde. We leggen nu een drainage aan die zorgt voor wateraanvoer. Dit water wordt met een buis gekoppeld aan een sloot die regelmatig droog ligt. Met een pomp wordt het kwelwater teruggepompt achter een stuw. Door de stroomrichting van deze sloot te wijzigen, zorgen we dat de droge sloot goede wateraanvoer heeft. Daarnaast verontdiepen we deze sloot, zodat we water langer kunnen vasthouden en dat is weer beter voor het grondwaterpeil."

Iemhoff heeft ook aandacht voor duurzaak bodemgebruik. "We verhogen de organische stof in de grond met cultuurtechnische maatregelen, zoals een intensivering van de vruchtwisseling en vernieuwen van het grasland. Bij Landbouw op Peil werken waterschappen goed samen met de agrarische sector om het waterbeheer op productiegrond te kunnen organiseren. We bouwen een band op met de peilbeheerders in dit gebied en dat is pure winst voor beide partijen."