Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Detri en Meindert Smid ...

... uit Wezup hebben een veehouderij met 62 hectare grond en 90 koeien. Daarnaast verhuren en ruilen zij grond voor aardappels voor een betere teeltwissel. Het bedrijf is gevestigd op deels laag en deels hooggelegen zandgebied. De ondergrond bestaat uit veel leem. "De laaggelegen gronden hebben te maken met veel wateroverlast en worden iets bol gelegd, waardoor overtollig water sneller wordt afgevoerd. Een ander perceel ligt tussen waterschapssloten in, die we niet op het gewenste waterpeil kunnen brengen. Door de aanleg van een drainage, kunnen we het overtollige water in natte perioden afvoeren. Daarnaast leggen we boerenstuwen aan in onze eigen sloten die grenzen aan de drogere percelen. Hier vangen we in natte perioden water op en houden we het water vast, zodat we in drogere perioden langer een hoger grondwaterpeil kunnen bereiken en meer vocht vasthouden in de grond. Met peilbuizen gaan we het grondwaterpeil meten in de komende perioden. De begeleiding tot nu toe was goed en we hopen op vergelijkbare ondersteuning bij de uitvoering. We zijn nu eenmaal koeienmensen en hebben via Landbouw op Peil geleerd dat water en de sturing ervan in de toekomst erg van belang gaat zijn. Ten aanzien van duurzaam bodemgebruik willen we het effect van dubbelteelt toetsen en laten we gras tussen het maïs groeien."