Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Ewald Stamsnieder ...

... uit Geesteren heeft een melkveehouderij met 38 hectare grond en 130 koeien en 80 stuks jongvee. Het opfokbedrijf van het jongvee bevindt zich op 3 km afstand van het bedrijf. Zijn percelen bestaan grotendeels uit natte leemhoudende zandgrond. Hierdoor ontstaan problemen bij het beweiden. "Tijdens natte perioden vertrappen onze koeien de grond en als we op dat moment moeten maaien, ontstaan diepe sporen. Ook hebben we enkele hoger gelegen drogere percelen. Dit grasland verdroogt niet volledig, maar de groei is er uit. Om problemen in de toekomst te voorkomen, vervangen we ons gras op de droge percelen door een grassoort dat beter tegen droogte kan. Ook gaan we ons natste perceel extra diep omploegen, waardoor het zand omhoog wordt gebracht en wordt vermengd met het leem. De bodem is hierdoor beter waterdoorlatend. Bovendien leggen we dit perceel bol, zodat het water bij hevige regenval makkelijker naar de sloot stroomt."

Bij Stamsnieder passen ze ook de huidige drainage aan. "De drainage onttrok in droge perioden te veel water uit de grond. Door de drainage 20 centimeter te verhogen, blijft de grond langer vochtig in droge tijden en in natte perioden kan de drainage zorgen voor een versnelde afvoer. Verder leggen we een boerenstuw aan, waarmee we het waterpeil in de sloot zelf kunnen beheren. In natte perioden voeren we het water versneld af en als er droge perioden worden verwacht, zetten we de stuw omhoog en houden we het water vast."

De familie heeft een goed gevoel bij de maatregelen. "We verwachten dat dit een betere productie van het gras oplevert. Daarnaast leren we via dit project vooral veel van onze collega´s. Door kennis uit te wisselen, kom je zelf ook weer op nieuwe ideeën."