Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Gerbert en Everlien Luesink ...

... uit Halle hebben een melkveehouderij met ongeveer 135 hectare grond, 240 koeien, 80 pinken en 130 kalveren. "We hebben last van wateroverlast, maar ook van droogte. Om het water langer vast te kunnen houden en sneller af te voeren wanneer dat nodig is, wordt nu onderzocht of het mogelijk is om een extra stuw te plaatsen. Dit mag uiteraard geen negatieve effecten hebben op anderen die verderop grenzen aan de beek. Ook gaan we de grond egaliseren, zodat het waterafvoer regelmatiger zal verlopen en het is makkelijker te beheersen. Daarnaast gaan we een perceel ondiep draineren om te kijken of dit functioneert in dit gebied. Deze vorm van drainage zorgt in natte periodes voor voldoende afvoer en door dat de drainage ondiep worden gelegd ontrekt het in droge periodes minder water. Ten aanzien van de teelt van onze gewassen hoeven we nog niet veel te veranderen, omdat we bijvoorbeeld op tijd stoppen met bemesten om oogstproblemen met het gras te voorkomen en we verbouwen rietzwenkgras. Dit gewas kan de droge perioden goed weerstaan dankzij de diepe wortels. We steken veel op van Landbouw op Peil, maar door onze eigen werkzaamheden zijn we in de tijd helaas beperkt en dat is soms wel jammer."