Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Gerrit Sprokkereef ...

... uit Markelo heeft een gemengd bedrijf met veehouderij en akkerbouw van in totaal 45 hectare. Een gedeelte van de maïs gebruiken ze voor de roze vleeskalveren. "We zijn vlakbij de Regge gevestigd en onze ondergrond bestaat voornamelijk uit leem," vertelt Gerrit. "Op onze lager gelegen gronden ligt een sloot van het waterschap. We zorgen samen met het waterschap dat we door middel van stuwen water kunnen vasthouden in deze sloot. Uiteraard zonder dat dit overlast veroorzaakt bij onze buren, die de waterafvoer ook regelen via deze sloot. Via een getrapt drainagesysteem pompen we het water naar de hoger gelegen gronden en gebruiken we dat als watertoevoer van vier hectare grond. Dit systeem is vrij uniek in Nederland. In combinatie met de maatregelen van het waterschap om de Regge weer te laten meanderen, verwachten we dat het waterpeil in de zomer en winter beter bestand is tegen fluctuaties."