Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Jan Reimer ...

... uit De Lutte heeft een veehouderij met 45 hectare grond en 90 koeien. Dit bedrijf is gevestigd aan de rand van het Dinkeldal. "Twintig jaar geleden moesten we er alles aan doen om droge voeten te houden, maar de laatste jaren staan onze sloten droog, ook na zo´n natte zomer als afgelopen jaar. De verandering van klimaat is merkbaar en die ontwikkeling is door de experts bevestigd. Mede dankzij dit praktijkonderzoek kijken we kritisch naar onze waterhuishouding. We moeten nu onze bedrijfsvoering aanpassen, om problemen in de toekomst te voorkomen. We verhogen een stuw van het waterschap, waardoor ons grondwaterpeil zal stijgen. Dit dient als buffer, zodat we in tijden van droogte niet zo snel hoeven te beregenen. Daarnaast willen we twee kleine waterbekkens aanleggen op plekken die van oorsprong al laag liggen. Deze diepen we uit en kunnen tijdens droge perioden gebruikt worden voor beregening. Op de grond die droogtegevoelig is en blijft, gaan we over tot een ander teeltplan, meer vruchtwisseling en een ander grassoort (rietzwenkgras) die veel dieper wortelt. Ook zal nog gekeken worden op een perceel of een leemhoudende laag storend werkt op de capillaire opstijging. De maatregelen hebben geen invloed op de omgeving."