Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Maatschap Poppink ...

... is een veehouderij uit Reutum met 76 hectare grond, 165 koeien en 40 stuks jongvee. Bij deze onderneming worden peilbuizen aangelegd om de effecten van de maatregelen goed te kunnen volgen. "Op één perceel dempen we een lange sloot en leggen we een peilgestuurde drainage aan," vertelt Gerard Pegge. "Zo houden we water langer vast en kunnen we de grond in droge tijden langer vochtig houden. Waarschijnlijk kunnen we hierdoor één beregeningsronde overslaan. In plaats van het water zo snel mogelijk af te voeren, zorgen we er nu voor dat we dynamischer met de aan- en afvoer van water om kunnen gaan. Daarnaast zaaien we rietzwenkgras in op een ander perceel. Op dit stuk grond bevindt zich op 30-40 cm diepte een ingespoelde humuslaag die water en wortels niet door laat. Door deze onderlaag met beleid los te woelen, kunnen de langere wortels van dit grassoort beter vocht opnemen. Ten aanzien van duurzaam bodemgebruik verandert voor ons niet zoveel, omdat we de grond nu al minimaal bewerken waardoor we de laatste jaren heht organische stofgehalte al hebben kunnen verhogen."