Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Nico Enting ...

... uit Orvelte heeft een akkerbouwbedrijf met 175 hectare grond. "Onze grond is snel te droog en wij kunnen geen gebruik maken van een natuurlijke wateraanvoer. We gaan nu een onafhankelijke waterinlaat vanuit het Oranjekanaal realiseren. Doordat 50 tot 75 centimeter peilverschil ontstaat met het open oppervlaktewatersysteem, kunnen wij de wateraanvoer met ondergrondse buizen 500 meter verleggen en opvangen in een ´buffer´ op onze grond. Daar sluiten we eventueel meerdere beregeningsinstallaties op aan. Vervolgens kunnen wij de watervoeding zelf sturen met een inlaatklep aan het Oranjekanaal die afhankelijk van de gewenste waterhoeveelheid omhoog en/of omlaag te zetten is. We moeten nog onderzoeken of de beregeningsinstallatie rechtstreeks te koppelen is of dat er toch een buffer nodig is."

Enting is al langere tijd bezig met het verhogen van de organische stof in de bodem. "Zo benutten wij de inzet van groenbemesters en/of compost maximaal en sinds de laatste jaren verbouwen wij ook korrelmaïs. Dat proberen wij binnen dit project verder te verbeteren. Wij merken echter dat de scherpe normen van de mestwetgeving ons steeds meer beperkingen opleggen, zodat er (bijna) geen ruimte voor bemesting overblijft voor een goede groenbemester. Diepere grondbewerkingen om bijvoorbeeld de landbouwkundig storende laag in de ondergrond te breken, zijn vanwege de te verwachten archeologische waarden in onze omgeving niet mogelijk zonder vergunning."