Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

René Asbreuk ...

... uit Haaksbergen heeft een veehouderij met 35 hectare grond en 65 koeien en op locatie in Duitsland een vleesvarkens bedrijf met 5.000 varkens: "Ik heb veel last van droogte. Doordat onze percelen veel hoger liggen dan het beekdal, is er weinig wateraanvoer mogelijk. Wel grenst ons bedrijf aan de rioolwaterzuivering (rwzi) van Haaksbergen. We gaan bij ons onderzoeken in hoeverre het gezuiverde afvalwater kan worden gebruikt om via de drainage te infiltreren. Het moet echter wel reëel zijn en de baten moeten opwegen tegen de lasten. Bovendien is het de vraag in hoeverre deze innovatieve werkwijze toepasbaar is voor anderen, want niet iedereen heeft een zuivering in de buurt. Maar innovatief is de maatregel wel. De belangrijkste meerwaarde van dit project ligt echter vooral in de vergelijking van de effecten van relatief eenvoudige maatregelen die onder verschillende omstandigheden worden toegepast, zoals werken met een schijveneg in plaats van ploegen. Dit is waarschijnlijk op de lange termijn heel effectief en is feitelijk door iedereen toe te passen."