Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Ben ter Schure ...

... uit Steenwijkerwold is melkveehouder met 60 hectare grond en 80 koeien. In hun situatie kan geen peilgestuurde drainage worden aangelegd omdat hun percelen op een sterk hellend vlak liggen. "We leggen een drainage aan in de harde laag keileem. Zo kunnen we water in natte perioden sneller afvoeren, waardoor we eerder het land op kunnen en hopen we meer te kunnen profiteren van het groeiseizoen. Daarnaast verhogen we het humusgehalte voor een betere bodemstructuur en versterken we het bodemleven. Dat we door het vertroetelen van de beestjes in de grond een betere doorworteling kunnen bereiken, was wel nieuw voor ons. Ook vinden we het aanleggen van een proefveld met verschillende rassoorten vernieuwend en bovendien leerzaam voor andere ondernemers. Behalve deze maatregelen, kunnen we door onze ligging niet veel doen. Wel gaan we bewust rouleren met onze teelt (eerst gras, dan maïs en tot slot aardappels) en we gebruiken een deel van onze grond voor permanent grasland."