Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Ton Spijkerman en zijn zoon Auke ...

... uit Wapserveen hebben een biologische veehouderij met 70 koeien, 20 pinken en 30 kalveren. "De afgelopen jaren zijn veel van onze veenpercelen gezakt. We verwachten in de toekomst meer extreme weersituaties en willen ons hier graag op voorbereiden," vertelt Ton. "Door deelname aan Landbouw op Peil krijgen we inzicht in de benodigde investeringen. We brengen alles opnieuw in kaart en zorgen voor een nieuwe waterhuishouding. Het nieuwe drainagesysteem moet zorgen voor wateraanvoer, maar ook voor de afvoer van water. De drainage wordt met de juiste balans in afstand en diepte aangelegd voor een optimaal resultaat. De nieuwe sloot die we gaan graven, vangt water op. Dit kan in droge perioden worden gebruikt als wateraanvoer. Daarnaast kunnen we dankzij bestaande stuwen en duikers die we dicht kunnen zetten, flexibel omgaan met het waterpeil. In samenwerking met het waterschap verhogen of verlagen we het waterpeil afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo kunnen we in natte perioden water sneller afvoeren en in droge perioden halen we water uit de sloot voor vochtaanvoer voor onze gronden. Ook plaatsen we extra compost op de hogere gronden waardoor een hoger humusgehalte ontstaat water langer wordt vastgehouden in de grond."