Bedrijfslocaties

De ondernemingen van de deelnemers van Landbouw op Peil moeten met hun bedrijfsvoering rekening houden met de specifieke omstandigheden van hun bedrijfslocatie.

Vader en zoon Steggink ...

... hebben samen een akkerbouwbedrijf in Kloosterhaar met 250 hectare grond. "Onze grond heeft erg veel hoogteverschil. Voor de lagere percelen hebben we jaren geleden al maatregelen getroffen om water vast te kunnen houden voor droge tijden en overtollig water te kunnen afvoeren met bijvoorbeeld dubbele duikers in onze sloten. De hogere percelen zijn regelmatig te droog. Hiervoor graven we nu een sloot die aansluit bij het aangrenzende kanaal. Hierin leggen we een boerenstuw aan die zorgt voor de opvang en aanvoer van water. Bovendien hebben we dankzij deze maatregel een positieve invloed op het hooggelegen natuurgebied. Ten aanzien van een duurzaam bodemgebruik treffen we geen nieuwe maatregelen. We spitten in plaats van ploegen, we voeden de bodem met compost en we maken zoveel mogelijk gebruik van groenbemesters. Wel worden er peilbuizen geplaatst voor het meten van de grondwaterstand en er worden vochtsensoren geplaatst in de bouwvoer."