Aankondiging

Op donderdag 7 maart, van 13.30 tot 15.30 uur, organiseert Landbouw op Peil een regionale informatiebijeenkomst voor agrariers.

Tijdens de bijeenkomst worden opgedane inzichten en ervaringen met elkaar gedeeld. Dit kan leiden tot verdere initiatieven op het gebied van te droge en te natte omstandigheden en de mogelijkheden om daar als ondernemer op in te spelen in de bedrijfsvoering.

Locatie

De informatiebijeenkomst vindt plaats op de rioolwaterzuivering van het waterschap, Avinkweg 2 in Haarlo.

Programma

  • Welkomstwoord door Agnes Gunnewijk, voorzitter van LTO Noord afdeling Berkelland
  • Inhoudelijke toelichting door de projectgroep
  • Uitgevoerde maatregelen en ervaringen van melkveehouder Gerton Lerink, een van de deelnemers
  • Werksessie met aanwezigen
  • Bekijken van de maatregelen op het naastgelegen melkveehouderijbedrijf van Gerton Lerink, een van de deelnemers (optioneel)

Aanmelden

Voor deelname kunt u een mail sturen naar Laurens Gerner van Waterschap Rijn en IJssel: l.gerner@wrij.nl Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is beperkt dus geef u tijdig op.

Over Landbouw op Peil

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze ontwikkeling, neemt de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds toe. Voor de landbouwsector in dit gebied is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil is gericht op een verbetering van de productie en biedt oplossingsrichtingen voor toepassing in de praktijk. Het project bevindt zich in de fase dat maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en worden gemonitord.