Boeren kunnen waterpeil beheren op eigen akker (waterforum.net)

Boeren die zelf waterstuwen bedienen? Nachtmerrie of innovatief scenario voor het Nederlandse waterbeheer? Feit is dat steeds meer agrariërs kampen met waterproblemen, veelal droogte, maar ook vernatting. De gewasopbrengsten lopen hierdoor terug, aanvullende beregening bij droogte is kostbaar. Op grondgebied van drie provincies in Oost-Nederland is deze zomer een project gestart waarbij vijftien boerenbedrijven samen met de waterbeheerders aan de slag gaan met maatregelen waarmee zij de waterhuishouding van hun grondpercelen kunnen beinvloeden. Zoals peilbeheer op eigen terrein, grondbewerking en experimenten met andere gewassen. De boeren worden begeleid door de projectorganisatie van 'Landbouw op peil'. Projectleider Jantine Langenhof: "We dachten dat het moeilijk zou zijn om boeren te werven, maar de agrariërs blijken zeer gedreven om mee te doen en iedereen ziet duidelijk de meerwaarde van dit praktijkgerichte onderzoek." Op dit moment wordt voor alle deelnemers een bedrijfswaterhuishoudingsplan opgesteld. Dit najaar start de uitvoering. "We kunnen er allemaal beter van worden", zegt akkerbouwer Nico Enting uit Orvelte.

N.B. Klik hier voor het volledige webartikel: http://www.waterforum.net/nieuws/2033-boeren-kunnen-waterpeil-beheren-op-eigen-akker