Eindrapport peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage op de zandgronden van het Oost-Nederlands Plateau kan droogte op landbouwpercelen verminderen ten opzichte van gewone drainage. Het zorgt niet voor

minder uit- en afspoeling van voedingsstoffen naar het oppervlaktewater. Dit is de belangrijkste conclusie van het uitgebreide veldonderzoek naar de effecten van peilgestuurde drainage. Het meetonderzoek is verricht door Deltares en waterschap Rijn en IJssel in het stroomgebied van de Hupselse beek. Het experiment liep van 2007-2011. Uniek is dat de gevolgen van peilgestuurde drainage, voor alle water- en stofstromen van het landbouwperceel naar het oppervlaktewater, aan bod komen.