Informatiebijeenkomst Haarlo in het teken van zelfvoorziening

Terwijl de injecteermachines volop de eerste mest op het land uitreden, nam in Haarlo een select gezelschap agrariërs deel aan de regionale informatiebijeenkomst Landbouw op Peil. Vooral het anticiperen op droge zomers kwam in deze bijeenkomst uitvoerig aan de orde. Voor de één is peilgestuurde drainage al jaren onderdeel van zijn bedrijfsvoering, voor de ander bieden de diverse mogelijkheden stof tot nadenken.

Veehouder Lerink vertelde enthousiast over de meerwaarde van het opgestelde bedrijfswaterhuishoudingsplan voor zijn bedrijf. "Op basis van dit plan hebben we gekozen voor inventieve maatregelen met infiltratie via drains en regelbare drainage met boerenstuwtjes". Duidelijk werd dat agrariërs zich steeds meer bewust zijn van mogelijkheden om te kunnen anticiperen op droge periodes, die door klimaatontwikkeling vaker zullen voorkomen. Dat kan met waterbeheersingsmaatregelen maar ook door het bodembeheer te verbeteren of te kiezen voor dieper wortelende gewassen. In het veld toonde Lerink hoe hij nu de waterhuishouding op zijn percelen kan regelen en hoe de afstemming met het waterschap daarbij is. "Misschien dat ik op termijn ook dieper wortelende grassen ga gebruiken, waarom ook niet eigenlijk".