Klimaatbestendig boeren loont

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee voor een rendabele bedrijfsvoering voor agrarische ondernemers. Het loont agrariërs daarbij om op de lokale situatie afgestemde maatregelen te nemen, rekening houdend met een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Dit is een belangrijke conclusie die naar voren komt uit onderzoek dat Aequator Groen & Ruimte, Livestock Research en de Bakelse Stroom hebben verricht naar maatregelen die agrarische ondernemers hebben doorgevoerd als onderdeel van het project Landbouw op Peil. Deze maatregelen vloeiden voort uit per bedrijf opgestelde bedrijfswateradviezen en zijn gericht op een duurzame en klimaatbestendige bedrijfsvoering.

Maatwerk en samenwerking

Nettie Aarnink, dagelijks bestuurslid van waterschap Vechtstromen, is blij met de uitkomsten: “Klimaatverandering brengt grote uitdagingen met zich mee. Zowel voor agrariërs als voor het waterbeheer. In het project Landbouw op Peil zijn we samen op zoek gegaan naar oplossingen. We hebben kennis gebundeld en samen met 15 agrariërs heel gericht naar de specifieke waterhuishouding op perceels- en bedrijfsniveau gekeken. Maatwerk dus. Het blijkt nu dat het voor agrariërs op de hogere, vrij afwaterende zandgronden in Oost-Nederland kan lonen om maatregelen te nemen. Een goede combinatie van bodem- en hydrologische maatregelen kan agrariërs helpen bij het realiseren van een meer rendabele bedrijfsvoering en een betere risicobeheersing. En naar de toekomst toe, met een voortschrijdende klimaatverandering, zullen deze maatregelen winnen aan rendement. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Agrariërs die klimaatbestendig boeren dragen ook bij aan een klimaatbestendig watersysteem in de regio.”

Resultaten onderzoek

Als onderdeel van het project Landbouw op Peil hebben verschillende agrarische ondernemers maatregelen doorgevoerd in hun bedrijf om beter te kunnen inspelen op extreme regenval en extreme droogte. Bij ieder bedrijf gaat het om een scala aan maatwerkmaatregelen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, de hydrologie, het bodemgebruik en de gewassen die worden verbouwd. De afgelopen jaren hebben Aequator Groen & Ruimte, Livestock Research en de Bakelse Stroom bij deze bedrijven de effectiviteit van de maatregelen verder onderzocht. Het blijkt dat de kosten van een flink aantal maatregelen die deze bedrijven hebben genomen op termijn voordelig uitpakken, zeker als het een combinatie van bodem- en watermaatregelen betreft. Ook is duidelijk geworden welke maatregelen minder effecten teweeg brengen dan verwacht. Zo is het wel of niet mogelijk zijn van wateraanvoer een belangrijke factor die de mate van het succes van een aantal maatregelen in sterke mate mede bepaalt. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan beter worden bepaald welke maatregelen in een specifieke bedrijfssituatie gaan werken en welke niet of minder goed.

Landbouw op Peil

De resultaten zijn maandag 4 april gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst waarin de resultaten van vijf jaar Landbouw op Peil zijn gepresenteerd aan deelnemende agrariërs, bestuurders en betrokken organisaties. Landbouw op Peil is een project waarbij vijftien agrarische ondernemers uit Oost-Nederland samen met LTO-Noord, drie waterschappen, drie provincies en het ministerie van Economische Zaken op zoek zijn naar vernieuwende maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer met behoud van een vitale landbouw. Bij de vijftien agrarische ondernemingen is de bedrijfsvoering, bodem en waterhuishouding in kaart gebracht. Vervolgens is een veelzijdig pakket met concrete, vaak ook innovatieve, verbetermaatregelen in gang gezet. Landbouw op Peil is inmiddels afgerond.