Landbouw op Peil start met monitoring

De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling, zal de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds zich steeds vaker voordoen. De landbouwsector moet tijdig inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte en vernatting van gronden beperken om een rendabele bedrijfsvoering te behouden. Landbouw op Peil wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan nieuwe inzichten op het gebied van waterbeheer en agrarische bedrijfsvoering.

Monitoringsfase

‘De maatregelen die op de bedrijven worden toegepast zijn soms vooruitstrevend, en worden daarom met veel belangstelling gevolgd door agrariërs, waterbeheerders en beleidsmakers', zegt projectleider Jantine Langenhof. ‘De groeiseizoenen van 2012 en 2013 worden gebruikt om de effecten van de maatregelen op onder meer grondwaterstand, oppervlaktewaterstand, vochtgehalte in de bodem en de gewasgroei te meten.' De monitoringstaken zijn verdeeld over alle partijen: de agrarische ondernemers, de waterbeheerders en adviseurs. Deze werkwijze moet leiden tot meer begrip voor de agrarische bedrijfsvoering en het waterbeheer en vise versa.

Dag van de Praktijk

Op donderdag 12 april 2012 vindt bij een van de deelnemende agrarische bedrijven een bijeenkomst plaats met alle deelnemers aan het project Landbouw op Peil. Daarbij wordt de start van de monitoring ingeluid. Er is gelegenheid een aantal maatregelen te bekijken, zoals de inrichting van een nieuwe waterbuffer in een populierenbos, een aantal geplaatste peilbuizen en een waterpomp. De eigenaar van het landbouwbedrijf is zelf aanwezig om te vertellen over wat hij met de maatregelen voor zijn bedrijf wil bereiken. Hiervoor zijn ook leden van het expertisenetwerk Bodem en Ondergrond uitgenodigd.

Landbouw op Peil is een project waarbij vijftien agrarische ondernemers uit Oost-Nederland samen met LTO-Noord, vijf waterschappen, drie provincies en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op zoek zijn naar vernieuwende maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer met behoud van een vitale landbouw. Bij de vijftien deelnemende agrarische ondernemingen is de waterhuishouding van hun bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens is een veelzijdig pakket met concrete verbetermaatregelen in gang gezet.


Landbouw op Peil

img 5166

Werken aan maatregelen in de agrarische sector.