Landbouw op Peil zoekt maatregelen die werken

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. Een gebied waarin, mede door de klimaatverandering, extreem droge en natte periodes steeds vaker voorkomen. Dat maakt het voor de landbouwsector een hele uitdaging om de bedrijfsvoering rendabel te houden. Het project Landbouw op Peil onderzoekt samen met vijftien verschillende agrarische bedrijven die hier gevestigd zijn welke maatregelen in de praktijk werken.

Startbijeenkomst Landbouw op Peil

Op woensdag 1 juni 2011 vindt de startbijeenkomst plaats van het project Landbouw op Peil bij Erve Broam te Agelo. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten de deelnemende agrariërs vertegenwoordigers van LTO-Noord, de waterschappen van Rijn-Oost, de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland en het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie. Aan het einde van de voorlichtingsbijeenkomst zal er een intentieverklaring getekend worden door de betrokkenen. Dit is het startsein voor een zoektocht naar maatregelen op bedrijfsniveau voor klimaatbestendig waterbeheer op hogere zandgronden met behoud van een vitale landbouw. Op 1 juni zal tevens de website http://www.landbouwoppeil.nl/ in de lucht gaan.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jantine Langenhof, telefoonnummer 06 21 88 25 94.