Monitoring in volle gang

Onlangs startte de monitoringsfase van het project Landbouw op Peil. De deelnemers zijn druk bezig om te kijken of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.