Monitoring in volle gang

Onlangs startte de monitoringsfase van het project Landbouw op Peil. De deelnemers zijn druk bezig om te kijken of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.


Ormel

Monitoring bij Ormel

Spokkereef

Monitoring bij Spokkereef