Startsein voor uitvoering

Afronding fase 1 is startsein voor de uitvoering

Vandaag is fase 1 van Landbouw op Peil afgerond. Binnen deze projectfase zijn vijftien agrarische ondernemers uit Oost-Nederland samen met LTO-Noord, vijf waterschappen, drie provincies en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op zoek gegaan naar vernieuwende maatregelen voor klimaatbestendig waterbeheer met behoud van een vitale landbouw. Het lijkt een beginfase te zijn, maar nu al is het project een groot succes. In Oost-Nederland zijn 15 agrarische ondernemers betrokken om op hun eigen perceel vernieuwende maatregelen te toetsen waardoor hun bedrijfsvoering versterkt en klimaatbestendig waterbeheer kan worden toegepast. Door de waterhuishouding in kaart te brengen en op maat maatregelen te treffen, lijkt dynamisch peilbeheer binnen handbereik. Met voorstellen als het zelf mogen bedienen van boeren stuwen, slim beregenen met bijvoorbeeld peilgestuurde drainage en een duurzaam bodembeheer, ontstaat nieuw inzicht waarbij de landbouwsector en de waterschappen als beheerder van het watersysteem nauw samenwerken en gemeenschappelijke doelen bereiken.

Gedeputeerde Bert Boerman van provincie Overijssel en waterschapsbestuurder Harm Meek maakten de tussenstand op. Ter afsluiting van fase 1 hebben de waterschapsbestuurders Jan Bosman (Velt en Vecht), Koob Schelhaas (Reest en Wieden) en Harm Meek (Regge en Dinkel en namens Rijn en IJssel) de sleutel naar de volgende fase overhandigt aan de deelnemers uit hun beheergebied. Zeer waarschijnlijk de sleutel die leidt tot baanbrekend succes.