Succesvolle aftrap informatiebijeenkomsten Landbouw op Peil

Op woensdag 6 februari werd (met steun van LTO Noord) een eerste in een reeks van informatiebijeenkomsten rondom het project Landbouw op Peil georganiseerd. De bijeenkomsten worden georganiseerd op de bedrijven van de deelnemers aan het project en hebben als doel om aan groepen geïnteresseerde agrariërs meer informatie te geven.

De projectgroep hoopt dat deze bijeenkomsten leiden tot verdere initiatieven op het gebied van klimaatverandering in de agrarische bedrijfsvoering.

Veel belangstelling

Eigenlijk was maar plaats voor ongeveer vijftien belangstellenden op het bedrijf van Maatschap Poppink in Reutum. Maar het bleek dat er ook wel een plekje te vinden was voor dertig (!) geïnteresseerden. Gerard Pegge van de maatschap vertelde over zijn motivatie om deel te nemen aan het project, welke maatregelen zijn getroffen en wat de resultaten ervan zijn. Dat hij bij zijn toespraak een beetje in een hoekje moest gaan staan heeft niemand gehinderd.

Wat is Landbouw op Peil?

Oost-Nederland bestaat voor het merendeel uit hogere, vrij afwaterende zandgronden. De klimaatverandering zorgt voor een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Door deze onomkeerbare ontwikkeling, neemt de problematiek van droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds toe. Voor de landbouwsector in dit gebied is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk. Het project bevindt zich in de fase dat maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en worden gemonitord.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst wordt op 7 maart 2013 gehouden bij melkveehouder Gerton Lerink in Eibergen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Bent u geïnteresseerd om deze bijeenkomsten bij te wonen dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan: landbouwoppeil@wrd.nl. Meer informatie over het project vindt u op de website http://www.landbouwoppeil.nl/.