Voorbeeldenboek Zoet Water

Onlangs is het ‘Voorbeeldenboek Zoet Water' verschenen. In dit boekje heeft het Deltaprogramma Zoetwater een aantal inspirerende voorbeelden uitgelicht

voor het slim en zuinig omgaan met water. De ondernemers en overheden uit de voorbeelden laten zien dat zij klaar zijn voor de toekomst. Het project Landbouw op Peil heeft een plek in het hoofdstuk ‘Klimaatbestendig Waterbeheer' op pagina 46.

klik op onderstaande plaatje om het boek te openen.

zoet