Waterinnovatieprijs

LTO Noord heeft het project Landbouw op Peil ingediend voor de landelijke waterinnovatieprijs. Deze prijs is ingesteld door de Unie van Waterschappen.

De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer. Maar dat doen zij gelukkig niet alleen. Overheden, bedrijven, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland.

Vernieuwende waterinitiatieven maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. Er zijn 156 projecten ingediend.

http://www.waterinnovatieprijs.nl/inzendingen.html