Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen

Onlangs is het rapport van LEI en PRI (onderdeel van de WUR) verschenen over kosten en baten van adaptatiemaatregelen voor de agrarische sector in Zeeuws-Vlaanderen. Het onderzoek is gebaseerd op prognoses van het KNMI voor verwachte weersextremen (zoals hittegolven en neerslag) voor de komende decennia op regionaal niveau. Samen met agrariërs is in kaart gebracht welke adaptatiemaatregelen zij bij toenemende weersextremen zouden nemen en vertaald naar kosten en baten (zoals verminderde opbrengstderving). U kunt het eindrapport hier lezen.