Deelstroomgebied Rijn-Oost

In het deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Groot Salland verantwoordelijk voor droge voeten en voldoende schoon water. De landbouw op de hogere zandgronden in dit stroomgebied bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw en veehouderij (gemengde bedrijven). In dit gebied werden tot enige jaren geleden sterk fluctuerende waterstanden vrijwel altijd met succes bestreden door het waterpeil aan te passen aan de landbouwfunctie. Deze werkwijze staat echter door de klimaatverandering onder druk. Naar verwachting zullen peilfluctuaties, zowel ‘naar boven' als ‘naar beneden' gangbaarder worden.