Organisatie

Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit op hogere zandgronden hebben veel invloed op de landbouw. Binnen het project Landbouw op Peil werkten de waterschappen WDO-Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel samen met de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, het ministerie van Economische Zaken en landbouworganisatie LTO-Noord.

De projectleiding, projectadministratie en het financiële beheer was in handen van het waterschap Vechtstromen. De projectleider Jantine Langenhof stuurde het project aan. Zij was ook verantwoordelijk voor de rapportage over de voortgang van activiteiten richting de subsidieverstrekkers, zoals de Europese Unie en projectpartners.

Aangezien voor het onderzoek specifieke expertise was vereist van landbouw en hydrologie, werd het onderzoek Landbouw op Peil uitgevoerd door Aequator. Dit adviesbureau werkte samen met Livestock (Universiteit Wageningen) en de Bakelse Stroom en begeleid de betrokken agrariërs.