Projectteam

De volgende deelnemers vertegenwoordigen hun organisatie in het projectteam Landbouw op Peil:

Waterschap Vechtstromen
Postbus 5006, 7600 GA Almelo, 0546 - 832 525
Projectleider: Jantine Langenhof j.langenhof@vechtstromen.nl
Bedrijfskundig adviseur projecten: Martijn Blom m.blom@vechtstromen.nl
Wim Wassink w.wassink@vechtstromen.nl
Bram Kuiper a.kuiper@vechtstromen.nl

Waterschap Reest en Wieden
Postbus 120, 7940 AC Meppel, 0522 - 276 767
Bertho Bulthuis b.bulthuis@reestenwieden.nl

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, 0314 - 369 369
Laurens Gerner l.gerner@wrij.nl

Waterschap Groot Salland
Postbus 60, 8025 AL Zwolle, 038 - 455 72 00
David van Maaswaal dmaaswaal@wgs.nl

LTO-Noord
Postbus 240, 8000 AE Zwolle, 088 - 888 66 66
Hille Kraak hkraak@ltonoord.nl

Provincie Overijssel
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, 038 - 499 88 99
Jan Kreling j.kreling@overijssel.nl

Ministerie van Economische Zaken (Oost)
Postbus 554, 7400 AN Deventer, 070 - 888 31 33
Siep Groen s.p.groen@minlnv.nl

Provincie Drenthe
Postbus 122, 9400 AC Assen, 0592 36 55 55
Agendalid: Leo de Vree l.devree@drenthe.nl

Provincie Gelderland
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, 026 - 35 99 111
Agendalid: Teun Spek t.spek@gelderland.nl

Harry Albertsalberts@zonnet.nl