Planning

Het project Landbouw op Peil bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase brachten experts op het gebied van agro-hydrologie en bodemkunde de specifieke waterhuishouding in kaart voor vijftien landbouwbedrijven op de hogere zandgronden in het Rijn-Oost gebied. De bevindingen zijn vertaald in vernieuwende maatregelen om op de veranderende hydrologische en klimatologische omstandigheden in te spelen.

Tijdens de tweede fase van het project werden bij deze landbouwbedrijven maatregelen uitgevoerd op basis van de bedrijfswaterhuishoudingplannen. Hierbij werden ook de nodige acties genomen om de effecten van deze maatregelen zorgvuldig te monitoren. De resultaten leest u in het maatregelenboek.