Fase 2

De uitkomsten van fase 1 (opstellen bedrijfswaterhuishoudingsplannen) bepalen de definitieve keuze voor de combinatie van maatregelen die in fase 2 tot uitvoering worden gebracht.