Resultaten

Het onderzoek van Landbouw op Peil is praktijkgericht en spitst zich toe op de hogere zandgronden in Oost-Nederland. Inmiddels is fase 1 afgerond. De volgende (tussen)resultaten zijn bekend:

  • Startbijeenkomst bij Erve Broam: Op 1 juni 2011 ondertekenden 15 agrarische ondernemers en de betrokken bestuurders de intentieverklaring voor deelname aan het project Landbouw op Peil.
  • Vervolgbijeenkomst bij maatschap Ormel: Op 5 juli 2011 bezochten de deelnemers het bedrijf van maatschap Ormel.
  • De deelnemers zijn geinformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen: In juli en augustus 2011 hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden om te kunnen beoordelen welke mogelijke oplossingsrichtingen goed toepasbaar zijn bij het bedrijf.
  • Bedrijfsbezoeken resulteren in bedrijfswaterhuishoudingsplannen: Op 30 september 2011 presenteren de deelnemers en het projectteam de bedrijfswaterhuishoudingsplannen.
  • Bijeenkomst start monitoring: Op 12 april 2012 werd een start gemaakt met het monitoren van de maatregelen.Foto's
  • Bijeenkomst 8 november 2012: een bijeenkomst die in het teken staat van de terugkoppeling van de ervaringen gedurende het eerste jaar van het project.
  • MVO Award 2013 voor Landbouw op Peil De Nederlandse waterschapsbank (NWB bank) kende een bedrag van € 50.000, toe aan het project Landbouw op Peil.
  • Project Landbouw op Peil levert waardevolle resultaten op Succesvol congres Landbouw op Peil.

Initiatiefnemers versterken elkaar

Landbouw op Peil kijkt ook over de grenzen van haar eigen onderzoek en houdt andere initiatieven scherp in de gaten. Zo dragen de onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld 'Zoetwatervoorziening Oost-Nederland' (Regio Oost), ´Klimaat en Landbouw´ (Noord-Nederland), ´Aquarius´ (Drenthe), ‘Deltaplan Hogere Zandgronden' (Noord-Brabant) en ‘Salland Waterproof' (waterschap Groot Salland) direct bij aan de conclusies en aanbevelingen van Landbouw op Peil. Wij wisselen proactief kennis en ervaring uit met deze initiatiefnemers, zodat we elkaar kunnen versterken.

http://www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl/