Bijeenkomst Landbouw op Peil

Op donderdag 8 november 2012 ontmoeten deelnemers en projectgroepleden elkaar bij een bijeenkomst die in het teken staat van de terugkoppeling van de ervaringen gedurende het eerste jaar van het project.

De bijeenkomst wordt gehouden op het bedrijf van de heren Ben en Jos Steggink, Van Royensweg 83, 7694 BE in Kloosterhaar. De agenda is als volgt:

Programma

10:30 - 11:00 Terugkoppeling ervaringen/voorlopige monitoringsresultaten

11:00 - 12:30 Gesprek met bestuurders over Landbouw op Peil

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Delen van de eerste ervaringen/resultaten met de deelnemers

14:30 - 15:00 Activiteiten komend jaar, verbeteringen en aanvullingen

15:00 - 16:00 Facultatief: rondleiding bedrijf Steggink