Start monitoring

Op 12 april 2012 werd in een bijeenkomst op het bedrijf van de familie Reimer in De Lutte de start gemaakt met de monitoring. De bedrijfswaterhuishoudingsplannen zijn opgesteld en de vernieuwende maatregelen voor het waterbeheer zijn gerealiseerd. Met de start van het groeiseizoen was dit een goed moment om met de monitoring van start te gaan.

Om de monitoring goed uit te kunnen voeren en nuttige resultaten te behalen zullen de metingen goed op elkaar worden afgestemd. Dit was een van de thema's die bij de bijeenkomst aan de orde werden gesteld. De bijeenkomst werd gecombineerd met de landelijke ‘Dag van de praktijk'. Op deze dag konden geïnteresseerden meer informatie krijgen over het project Landbouw op Peil. Een uitwisseling van ervaringen maakte onderdeel uit van het programma.