Vervolgbijeenkomst 1

Op 5 juli 2011 bezochten de deelnemers van Landbouw op Peil het bedrijf van maatschap Ormel. Hier konden de agrariërs met elkaar van gedachten wisselen en hebben deskundigen op het gebied van hydrologie en bodemkunde mogelijke maatregelen toegelicht (zie ook de presentaties als download).

Inmiddels zijn alle bedrijven in kaart gebracht door Aequator. Iedere deelnemer kan nu op basis van hun eigen situatie aangeven welke maatregelen ze op hun bedrijfslocatie verder willen laten onderzoeken. Vervolgens wordt er op maat een bedrijfswaterhuishoudingsplan gerealiseerd. Eind september komen de boeren weer samen.